hero image

ՀՀ Քաղաքացիություն և կացություն

Հայաստանի քաղաքացիություն և կացության կարգավիճակ ձեռք բերելու, դադարեցնելու կամ երկարաձգելու գործընթացն առաջին հայացքից բավականին բարդ և շփոթեցնող է թվում, այնպես չէ՞: «ԷՄ ԲԻ Լեգալ» ՓԲԸ իրավաբանները մեծ փորձ ունեն Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններում ֆիզիկական անձանց շահերը պաշտպանելու, կացության կարգավիճակ ստանալու և քաղաքացիություն ստանալու համար դիմում ներկայացնելու հարցերում:

Ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության իրավական հիմքերն ու նորմատիվ ակտերը՝ մենք տրամադրում ենք հետևյալ ծառայությունները՝

  • Բնակության (ժամանակավոր, մշտական, հատուկ)/քաղաքացիության (ըստ էթնիկ պատկանելության, ամուսնության, բնակության վայրի) համար կիրառելի հիմքերի վերաբերյալ խորհրդատվություն և անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում,
  • Քաղաքացիության, ինչպես նաև կացության թույլտվության դիմումների պատրաստում,
  • Հաճախորդների ուղեկցում բժշկական զննումների և այլ պետական մարմիններ հանդիպումների,
  • Պետական մարմինների բացասական որոշումների բողոքարկում,
  • Կացության թույլտվության երկարաձգման դիմումի ներկայացում:

Անհատական և պրոֆեսիոնալ խորհրդատվություն Ձեր հարցի վերաբերյալ