hero image

Միգրացիա

Յուրաքանչյուր մարդու կյանքում միգրացիան կարևոր և պատասխանատու տեղ է զբաղեցնում: Առաջին հայացքից Հայաստանի ժամանակավոր կացության և քաղաքացիության ձեռքբերումը, կասեցումը կամ երկարացումը կարող է բավականին բարդ և շփոթեցնող թվալ:

Հայաստանի Հանրապետության իրավական բազան և նորմատիվ ակտերը ներկայացնելով՝ փորձառու իրավաբանների մեր թիմն ուրախ է ձեզ օգնության ձեռք մեկնել ներգաղթի հետ կապված մի շարք հարցերում:

Այս ոլորտում մատուցվող ծառայություններից են՝

  • Մասնագիտական խորհրդատվություն՝ ներգաղթի գործընթացն առավելագույնս հարմար և թեթև դարձնելու համար,
  • Օգնություն բոլոր անհրաժեշտ դիմումների, բանաձևերի և փաստաթղթերի պատրաստման և ներկայացման հարցում,
  • Ներգաղթի ժամանակ հաճախորդների իրավունքների և պարտականությունների պարզաբանում:

Անհատական և պրոֆեսիոնալ խորհրդատվություն Ձեր հարցի վերաբերյալ