hero image

Սպառողի իրավունք

Սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը մեր ընկերության առաջնահերթությունն է: Սպառողների շահերը կորպորատիվ և անհատական դատավարություններում պաշտպանելու հարցում ընկերության փորձն անգնահատելի է:

Դիմեք մեզ, եթե գտնում եք, որ տեղի է ունեցել ձեր՝ որպես սպառողի իրավունքների ոտնահարում:

«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի շրջանակներում մատուցվում են հետևյալ ծառայությունները՝

  • Սպառողների իրավունքների պաշտպանության պայմանագրերի մշակում,
  • Բողոքների և առաջարկությունների ներկայացում ձեռնարկություններին կամ այլ կազմակերպություններին,
  • Դատարանում սպառողների իրավունքների և շահերի ներկայացում,
  • Սպառողների անունից բանակցությունների վարում,
  • Սպառողներին իրենց իրավունքների իրազեկում:

Անհատական և պրոֆեսիոնալ խորհրդատվություն Ձեր հարցի վերաբերյալ