hero image

Բնապահպանական իրավունք

Շրջակա միջավայրի մասին հոգ տանելը յուրաքանչյուրի համար պետք է լինի առաջին տեղում: Բնապահպանական իրավունքի շրջանակներում մեր ընկերությունը ծառայություններ է տրամադրում այն հաճախորդներին, ովքեր ցանկանում են կայուն կերպով զարգացնել իրենց բիզնեսը Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս:

«ԷՄ ԲԻ Լեգալ» ՓԲԸ իրավական ծառայություններ է մատուցում շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում: Մեր իրավաբանները պարբերաբար խորհրդատվություն են տրամադրում բնապահպանական մի շարք հարցերի վերաբերյալ՝

  • Կազմակերպությունների բնապահպանական հարցերով կանոնակարգերի մշակում,
  • Կորպորատիվ ռիսկերի և պատասխանատվության մշակում,
  • Համապարփակ աջակցություն բնապահպանական բարդ վեճերի դատավարությունների ընթացքում:

Անհատական և պրոֆեսիոնալ խորհրդատվություն Ձեր հարցի վերաբերյալ