hero image

Կորպորատիվ իրավունք

Ցանկանու՞մ եք ընկերությունների առուվաճառքին վերաբերող իրավական հարցերում մասնագիտական աջակցություն ստանալ: «ԷՄ ԲԻ Լեգալ» ՓԲԸ-ի իրավաբաններն իրենց հաճախորդների անունից անցկացնում են տարատեսակ գործնական հանդիպումներ, բանակցություններ և գործարքներ:

Կորպորատիվ իրավունքի և վերակազմակերպումների ոլորտին առնչվող հիմնական ծառայություններից են ընկերությունների միաձուլմանը, բաժանմանը, գնմանը, վաճառքին և ներքին ակտիվների վերակազմակերպմանն ուղղված հարցերի լուծումը: Վստահել «ԷՄ ԲԻ Լեգալ» ՓԲԸ-ին նշանակում է ոլորտի առաջատար իրավաբանների կողմից ստանալ մասնագիտական լուծումներ: Սկսնակ ձեռնարկատե՞ր եք, փոքր բիզնե՞ս, միգուցե միջազգային կորպորա՞ցիա կամ անհատ ձեռներե՞ց, մեր մասնագետները կօգնեն գտնել ձեր իսկ բիզնեսի զարգացման ամենաճիշտ ուղին:

Հաճախորդների աջակցությունն ու շահերի պաշտպանությունը մեր մասնագիտական պարտականությունն է: Կորպորատիվ իրավունքի և վերակազմակերպումների ոլորտում մեր ընկերության մասնագետները տրամադրում են հետևյալ ծառայությունները՝

 • Խորհրդատվություն ընկերության գրանցման վերաբերյալ,
 • Խորհրդատվություն բիզնեսի ճշգրիտ կազմակերպական և իրավաբանական ձևի ընտրության վերաբերյալ,
 • Բանկային հաշվի բացում,
 • Կորպորատիվ կառուցվածքի մշակում,
 • Բիզնեսի վերակազմավորման մոդելների ընտրություն,
 • Համապարփակ խորհրդատվություն բաժնետոմսերի համախմբման և բաժանման գործընթացների վերաբերյալ,
 • Կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ խորհրդատվություն (բաժնետիրական պայմանագրերի մշակում, աշխատակիցների անվանական բաժնետոմսերի տիրապետման մշակում և այլն),
 • Ամենօրյա գործունեության իրավաբանական աջակցություն,
 • Խորհրդատվություն աշխատանքային օրենսդրության և անձնակազմի աշխատանքի տեղավորման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ,
 • Հարկային հարցերին առնչվող իրավական աջակցություն,
 • Անդրսահմանային գործարքների վերաբերյալ խորհրդատվություն:

 

«ԷՄ ԲԻ Լեգալ» ՓԲԸ-ն առաջարկում է բիզնեսին առնչվող վեճերի մի շարք արտադատական լուծումներ՝«ԷՄ ԲԻ Լեգալ» ՓԲԸ-ն առաջարկում է բիզնեսին առնչվող վեճերի մի շարք արտադատական լուծումներ՝

 • Միջնորդության համաձայնագրերի մշակում,
 • Աջակցություն բանակցային գործընթացներին,
 • Բազմակողմանի համաձայնագրերի կազմում և ստորագրում,
 • Արբիտրաժային ընթացակարգերի աջակցություն:

 

Կորպորատիվ իրավունքի և վերակազմակերպումների ոլորտը բավականին խրթին է, սակայն մեր բարձր որակավորում ունեցող փաստաբանները մշտապես կանգած են ընկերության հաճախորդների կողքին:

Անհատական և պրոֆեսիոնալ խորհրդատվություն Ձեր հարցի վերաբերյալ