hero image

Դատական ներկայացուցչություն

Դատական ներկայացուցչությունն ու վեճերի լուծումը մշտապես եղել են մեր ընկերության հիմնական մտահոգություններից մեկը: Այս ոլորտը հանդիսանում է մեր հաճախորդների շահերը պաշտպանելու և նրանց անվտանգությունն ապահովելու հիմնական միջոցներից մեկը:

Դատական գործընթացների և միջնորդության միջոցով վեճերի լուծման զգալի փորձ ունեցող մեր մասնագետները կօգնեն ձեզ հետևյալ հարցերում՝

  • Իրավական արդյունավետ ռազմավարության մշակում,
  • Փաստաթղթերի և ապացույցների վերլուծություն,
  • Մասնակցություն բանակցություններին,
  • Դատական հայցերի, դիմումների, առարկությունների և դատական գործընթացների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում,
  • Դատաքննության բոլոր փուլերում հաճախորդի շահերի ներկայացում,
  • Պետական իրավական մարմիններում հաճախորդների շահերի ներկայացում:

Անհատական և պրոֆեսիոնալ խորհրդատվություն Ձեր հարցի վերաբերյալ