Նոր Օրենք ՍԵՅՖ Ֆինանսավորման Գործիքների Մասին Հայաստանում

Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունել է նոր օրենք, որը կարգավորում է ՍԵՅՖ (Simple Agreement for Future Equity) պայմանագրերը՝ տրամադրելով ստարտափների ֆինանսավորման նոր մեխանիզմ: Օրենքը ուժի մեջ է մտել 2024 թվականի մայիսի 30-ից և նախատեսում է ներդրողների կողմից ընկերության սեփական կապիտալում գումար ներդնել՝ ապագայում բաժնետոմսերի փոխարեն:

ՍԵՅՖ պայմանագրի հիմնական դրույթներ (Հոդված 38.2 Բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքի)

  1. Ներդրողը պարտավորվում է ներդնել պայմանագրով սահմանված չափի գումար, իսկ ընկերությունը՝ թողարկել բաժնետոմսեր պայմանների կատարման դեպքում:
  2. Ներդրողը փոխանցում է գումարը, իսկ բաժնետոմսերի թողարկումը կատարվում է պայմանների կատարման դեպքում:
  3. Պայմանների կատարման դեպքում ընկերությունը պարտավոր է 60 օրվա ընթացքում թողարկել բաժնետոմսերը:
  4. Բաժնետերերի նախապատվության իրավունքը չի կիրառվում:
  5. Կենտրոնական բանկի օրենքով կարգավորվող կազմակերպությունների ներդրումային հարաբերությունները կարգավորվում են համապատասխան օրենքներով:
  6. ՍԵՅՖ պայմանագրով կարող է նախատեսվել ներդրված գումարի վերադարձ և տոկոսների վճարում:
  7. ՍԵՅՖ պայմանագիրը համարվում է արժեթուղթ:

Այս օրենքը նպաստում է ներդրումային միջավայրի զարգացմանը և ստարտափների ֆինանսավորման նոր հնարավորություններին Հայաստանում:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք ARLIS:

Անհատական և պրոֆեսիոնալ խորհրդատվություն Ձեր հարցի վերաբերյալ

bg1

Դիմե՛ք մեզ

Անվճար Խորհրդատվություն

Կորպորատիվ իրավաբանների մեր թիմը մշտապես պատրաստ է իրավական հարցերի լայն շրջանակի վերաբերյալ բարձրորակ խորհրդատվական ծառայություններ մատուցել:

Վերջին հրապարակումները