Լիցենզիաներ և թույլտվություններ

Լիցենզիաներ և թույլտվություններ

Փաստաթղթերի ձևակերպումը կարող է բարդ և ժամանակատար թվալ, սակայն կարևոր է համապատասխան քայլերի հետևել՝ համոզվելու, որ ընկերությունը օրինական գործունեություն է ծավալում:

Հայաստանում լիցենզավորման ենթակա է գործունեության ավելի քան 80 տեսակ: Համապատասխան թույլտվության ստանալու ցանկացած գործընթաց կարգավորվում է «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքով:

Ընկերության փորձագետները պատրաստ են օգնել ձեզ ձեռք բերել ձեռնարկատիրական գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը՝ անկախ արդյունաբերությունից կամ ոլորտից: Լիցենզավորման և թույլտվությունների շրջանակներում մատուցվող ծառայություններից են՝

  • Նախնական իրավաբանական խորհրդատվություն լիցենզավորման, գրանցման և թույլտվություններ ձեռք բերելու վերաբերյալ,
  • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստում,
  • Պետական և համայնքային մարմիններում ներկայացուցչություն,
  • Իրավաբանական աջակցություն լիցենզավորող մարմինների կողմից անցկացվող ստուգումների ժամանակ,
  • Բացասական որոշումների բողոքարկում:

Անհատական և պրոֆեսիոնալ խորհրդատվություն Ձեր հարցի վերաբերյալ