Նոր օրենք հետիոտնային եղանակով ապրանքներ ներմուծողների համար

Հայաստանում գործում է Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) Մաքսային օրենսգիրքը, համաձայն որի «անձնական օգտագործման ապրանքներն առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծելու արժեքային, քաշային և (կամ) քանակական նորմերը սահմանվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից՝ ելնելով անձնական օգտագործման այդ ապրանքները Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծելու եղանակներից»:

Այժմ հետիոտնային եղանակով Հայաստան ներմուծվող անձնական օգտագործման ապրանքները, ներառյալ ուղեբեռը, ազատվում են մաքսատուրքերից և հարկերից, եթե դրանց արժեքը չի գերազանցում 500 եվրոն, իսկ քաշը՝ 25 կիլոգրամը: Այնուամենայնիվ, կան չարաշահումների դեպքեր, երբ անհատները ապրանքներ են ներմուծում անձնական օգտագործման նման արտոնություններով, բայց, ի վերջո, դրանք վաճառում են ներքին շուկայում:

Նմանատիպ գործունեությունը խեղաթյուրում է մրցակցությունը և նպաստում սխալ տնտեսության զարգացմանը:

Ուստի, Հայաստանի Հանրապետությունում առաջարկվում է սահմանել ավելի խիստ կանոններ հետիոտնային եղանակով ներմուծվող անձնական օգտագործման ապրանքների նկատմամբ: Առաջարկվում է սահմանել նոր բնաիրային և արժեքային չափեր` քանակային շեմը սահմանելով 10 կգ, իսկ արժեքայինը` 200 եվրոյին համարժեք դրամ:

Ավելին՝ Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

Անհատական և պրոֆեսիոնալ խորհրդատվություն Ձեր հարցի վերաբերյալ

bg1

Դիմե՛ք մեզ

Անվճար Խորհրդատվություն

Կորպորատիվ իրավաբանների մեր թիմը մշտապես պատրաստ է իրավական հարցերի լայն շրջանակի վերաբերյալ բարձրորակ խորհրդատվական ծառայություններ մատուցել:

Վերջին հրապարակումները